Меню


Розсилка новин

Головна Нормативні документи Рішення селищної ради 2011 Сесія №9 Про встановлення та затвердження податків і зборів на 2012 рік
Сесія №9 Про встановлення та затвердження податків і зборів на 2012 рік

gerbm

УКРАЇНА

ВОРОНІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 29.06.2011 року

Про встановлення та затвердження

податків і зборів на 2012 рік

Керуючись, статтями 10, 12, 265, 266, 267, 275, 276 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755- VІ (в редакції від 01.07.2011р.), статті 25, пунктів 24, 29 частини 1 статті 26, статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» N 280/97-ВР від 21.05.1997 року (в редакції від 12.03.2011 р.),

Воронізька селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності для юридичних і фізичних осіб відповідно статті 267 Податкового кодексу України:

1.1. встановити ставку збору за провадження торговельної діяльності в розмірі 0,065 мінімальної заробітної плати встановленої станом на 01.01.2012 року в розрахунку на один календарний місяць;

1.2. встановити ставку збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах в розмірі 0,25 мінімальної заробітної плати встановленої станом на 01.01.2012 року на один календарний місяць;

1.3. встановити ставку збору за провадження торговельної діяльності в ресторанах,барах,кафе в розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати встановленої станом на 01.01.2012 року в розрахунку на один календарний місяць;

1.4. встановити ставку збору за здійснення діяльності з надання платних побутових послуг в розмірі 0,085 мінімальної заробітної плати встановленої станом на 01.01.2012 року в розрахунку на один календарний місяць;

1.5.ставки збору, визначені відповідно до ст. 267 Податкового кодексу України, округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

2. Встановити з 01.01.2012 року податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 1 кв.м. житлової площі об'єкта житлової нерухомості:

- для квартир,житлова площа яких не перевищує 240 кв.метрів, та житлових будинків,житлова площа яких не перевищує 500 кв.метрів,ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати,встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

- для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв.метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв.м., ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

2.1. Пільги із сплати податку.

База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи-платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 120 кв.м.;

б) для житлового будинку – 250 кв.м.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа-платник податку зареєстрована в установленому законом порядку або за вибором такого платника до будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

2.2. Не є об'єктом оподаткування:

- об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави

або територіальних громад (їх спільній власності);

- об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом;

- будівлі дитячих будинків сімейного типу;

- садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;

- об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;

- гуртожитки.

2.3. Строки сплати податку.

Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

- фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

- юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

3. Встановити на 2012 рік ставки єдиного податку на території Воронізької селищної ради, згідно додатку 1. Додається.

3.1. Затвердити Положення про єдиний податок, згідно додатку 2. Додається.

4. Затвердити Положення про місцеві податки і збори (додатки 3,4).

5. Ставки податків і зборів довести до відома юридичних та фізичних осіб та до Шосткинської МДПІ.

6. Виконавчому апарату селищної ради забезпечити оприлюднення даного рішення через дошки оголошень.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, планування та фінансів, банківської діяльності, ринкових реформ і управління комунальною власністю. /Голова комісії Однолєток Г.М./

Селищний голова В.Ю.Ястребов

Додаток № 1

до рішення 9-ї сесії від 29.06.2011 р.

Єдиний податок для здійснення підприємницької діяльності на території Воронізької селищної ради

 

Платники податку
Об’єкт оподаткування
Код вида економічної діяльності
База оподаткування, грн.
Ставка податку в місяць, грн.
Податковий період
Строк та порядок сплати податку
Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:
а) роздрібна торгівля;
52.11.0 - 52.63.0
20 - 200
100,00
2012 рік
щомісяця не пізніше 20 числа, який передує звітному місяцю
Згідно чинного законодавства
б) ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
52.71.1-52.74.9
20 - 200
40,00
2012 рік
щомісяця не пізніше 20 числа, який передує звітному місяцю
Згідно чинного законодавства
в) оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
51,00
20 - 200
140,00
2012 рік
щомісяця не пізніше 20 числа, який передує звітному місяцю
Згідно чинного законодавства
г) діяльність кафе; діяльність барів
55.30.2;  55.40.0
20 - 200
140,00
2012 рік
щомісяця не пізніше 20 числа, який передує звітному місяцю
Згідно чинного законодавства
д) технічне обслуговування та ремонт автомобілів
50.20.0
20 - 200
80,00
2012 рік
щомісяця не пізніше 20 числа, який передує звітному місяцю
Згідно чинного законодавства
е) діяльність нерегулярного пасажирського транспорту
60.23.0
20 - 200
70,00
2012 рік
щомісяця не пізніше 20 числа, який передує звітному місяцю
Згідно чинного законодавства
є) діяльність автомобільного вантажного транспорту
60.24.0
20 - 200
60,00
2012 рік
щомісяця не пізніше 20 числа, який передує звітному місяцю
Згідно чинного законодавства
ж) надання послуг сільськогосподарською технікою разом з обслуговуючим персоналом
01.41.0
20 - 200
80,00
2012 рік
щомісяця не пізніше 20 числа, який передує звітному місяцю
Згідно чинного законодавства
з) здавання в оренду власного нерухомого майна
70.2
20 - 200
140,00
2012 рік
щомісяця не пізніше 20 числа, який передує звітному місяцю
Згідно чинного законодавства
и) ритуальні послуги
93.03.0
20 - 200
40,00
2012 рік
щомісяця не пізніше 20 числа, який передує звітному місяцю
Згідно чинного законодавства
і) стоматологічна практика
85.13.0
20 - 200
100,00
2012 рік
щомісяця не пізніше 20 числа, який передує звітному місяцю
Згідно чинного законодавства
к) надання послуг перукарнями та салонами краси
93.02.0
20 - 200
40,00
2012 рік
щомісяця не пізніше 20 числа, який передує звітному місяцю
Згідно чинного законодавства
л) виробництво рибних продуктів
15.20.0
20 - 200
80,00
2012 рік
щомісяця не пізніше 20 числа, який передує звітному місяцю
Згідно чинного законодавства
м) оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
20,00
20 - 200
90,00
2012 рік
щомісяця не пізніше 20 числа, який передує звітному місяцю
Згідно чинного законодавства
н) оброблення каменю
26.70.0
20 - 200
40,00
2012 рік
щомісяця не пізніше 20 числа, який передує звітному місяцю
Згідно чинного законодавства
о) виробництво виробів з бетону, гіпсу, цементу 26.60 20 - 200
40,00
2012 рік
щомісяця не пізніше 20 числа, який передує звітному місяцю
Згідно чинного законодавства
п) інші види діяльності
всі інші
20 - 200
100,00
2012 рік
щомісяця не пізніше 20 числа, який передує звітному місяцю
Згідно чинного законодавства

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням дев'ятої сесії

Воронізької селищної ради

VІ скликання

від 29.06.2011 року

ПОЛОЖЕННЯ

по єдиному податку

1. Загальні положення.

Єдиний податок встановлюється на підставі Податкового Кодексу України від 02.12.2010року № 2756-VI/

2. Платники податку.

Платниками податку є фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи відповідно вимог Податкового Кодексу України.

3. Ставки єдиного податку.

Ставки єдиного податку встановлюються згідно додатку 1 до цього рішення.

4. Відповідальність.

Суб'єкти малого підприємництва несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків та сплати сум єдиного податку згідно із законодавством України.

5. Контроль.

Контроль за правильністю обчислення , повноту і своєчасність сплати єдиного податку здійснює державна податкова інспекція

Секретар ради                                                                         Т.А.Симотка


Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням дев'ятої сесії

Воронізької селищної ради

VІ скликання

від 29.06.2011 року

П о л о ж е н н я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Загальні положення.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється на підставі статті 265 Податкового кодексу України.

2. Платники податку.

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об'єкт оподаткування.

Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості.

Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;

ґ) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;

д) гуртожитки.

4. База оподаткування.

Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості.

База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом Шосткинської МДТІ на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

У разі наявності у платника податку кількох об'єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об'єктів.

5. Пільги із сплати податку.

База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

6. Ставка податку.

Ставки податку встановлюються в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості:

для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

7. Податковий період.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку.

8.1. Обчислення суми податку з об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом Шосткинської МДТІ за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості.

8.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами Шосткинської МДТІ платникам за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Орган Шосткинської МДТІ надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.

8.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об'єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів Шосткинської МДТІ для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

Орган державної податкової служби в Новоушицькому районі проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня 2010 року, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам Шосткинської МДТІ відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу Шосткинської МДТІ за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

8.6. У разі набуття права власності на об'єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком.

У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності

Шосткинська МДПІ надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку.

Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до місцевого бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

11. Строки сплати податку.

Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Секретар ради                                                          Т.А.Симотка

Додаток № 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням дев'ятої сесії

Воронізької селищної ради VІ скликання

від 29.06.2011 року

Положення

"Про порядок справляння збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності"

1.Платники збору

1.1 Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цим положенням порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг.

1.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб'єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

в) фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб'єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

е) суб'єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

є) суб'єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб'єкту;

ж) суб'єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

2. Ставки збору

2.1 Ставка збору за провадження торгівельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється селищною радою з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року, визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

2.2 Ставка збору за провадження торгівельної діяльності (крім провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправочних станціях, заправних пунктах) становить 0,065 розміру мінімальної заробітної плати;

2.3 Ставка збору за провадження діяльності з надання платних побутових послуг становить 0.085 розміру мінімальної заробітної плати;

2.4 Ставка збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправочних станціях, заправних пунктах становить 0.25 розміру мінімальної заробітної плати;

2.5. Ставка збору за провадження торгівельної діяльності в ресторанах, барах, кафе становить 0.1 розміру мінімальної заробітної плати;

3. Порядок та строки сплати збору

3.1. Порядок сплати збору платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

в) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, - за місцем провадження такої діяльності.

4.2. Строки сплати збору:

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

3.3. Під час придбання торгового патенту суб'єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

3.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

3.5. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового кодексу.

4. Контроль

4.1. Контроль за повнотою, правильністю та своєчасністю сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюється податковою інспекцією .

Секретар ради                                                          Т.А.Симотка


* Якщо Ви помітили помилку, виділіть її в тексті та натисніть [Ctrl] + [Enter].
Система Orphus


 


Designed by Dmitry Krolevetsky