Меню


Розсилка новин

Головна Нормативні документи Рішення селищної ради 2012 Сесія №21 Порядку передачі земельних ділянок в оренду шляхом проведення земельних торгів шляхом аукціону
Сесія №21 Порядку передачі земельних ділянок в оренду шляхом проведення земельних торгів шляхом аукціону

gerbm

УКРАЇНА

ВОРОНІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 14 травня 2012 року

Про затвердження Порядку передачі

земельних ділянок в оренду шляхом проведення

земельних торгів шляхом аукціону

З метою забезпечення залучення інвестицій в розвиток селища, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, забезпечення прозорості і гласності при наданні в оренду вільних земельних ділянок, керуючись Методичними рекомендаціями щодо порядку продажу земельних ділянок у власність, надання їх в оренду шляхом проведення земельних торгів у формі аукціону в Сумській області, затверджених рішенням Сумської обласної ради 30.08.2005 року, рішенням 9 сесії 6 скликання Шосткинської районної ради, статтею 10 Земельного кодексу України та п. 34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВОРОНІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок передачі земельних ділянок в оренду шляхом проведення земельних торгів у формі аукціону (додається).

2. Виконкому Воронізької селищної ради протягом 10 днів оприлюднити дане рішення у встановленому порядку на дошках оголошень та офіційному сайті селищної ради.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету,планування фінансів, банківської діяльності, ринкових реформ і управління комунальною власністю.

Селищний голова В.Ю.Ястребов

Додаток

до рішення Воронізької

селищної ради

від 14 травня 2012 р.

Порядок

передачі земельних ділянок в оренду шляхом проведення

земельних торгів у формі аукціону

1. Загальні положення

1.1. Порядок передачі земельних ділянок в оренду шляхом проведення земельних торгів у формі аукціону на території населених пунктів Воронізької селищної ради Шосткинського району Сумської області (надалі Порядок) розроблений відповідно до Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні ", Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 року № 648, Методичних рекомендацій щодо порядку продажу земельних ділянок у власність, надання їх в оренду шляхом проведення земельних торгів у формі аукціону в Сумській області, затвердженими рішенням Сумської обласної ради 30.08.2005 року та Шосткинської районної ради 21.09.2011 року, інших законодавчих та нормативно-правових актів України та визначає порядок дії Воронізької селищної ради, юридичних і фізичних осіб при проведенні земельних аукціонів щодо передачі в оренду вільних від забудови земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які не обмежені правами третіх осіб, земель сільськогосподарського призначення та водного фонду за рахунок земель державної власності на території населених пунктів Воронізької селищної ради Шосткинського району Сумської області.

Дія порядку не поширюється на проведення аукціонів щодо продажу права оренди земельних ділянок на конкурентних засадах у разі:

розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб;

використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, та спеціального водокористування відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій);

використання релігійними організаціями, які легалізовані в Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;

будівництва об'єктів, що в повному обсязі здійснюється за кошти державного та місцевого бюджету;

надання земельних ділянок державним та комунальним підприємствам, бюджетним установам;

надання земельних ділянок підприємствам, установам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам) під творчі майстерні;

надання земельних ділянок в оренду для реконструкції кварталів застарілої забудови, для будівництва соціального та доступного житла, якщо конкурс на його будівництво вже проведено;

розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій згідно з міжнародними договорами України;

будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу);

створення озеленених територій загального користування;

будівництва об'єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів (сміттєпереробних об'єктів, очисних споруд, котелень, кладовищ, протиерозійних, протизсувних і протиселевих споруд);

передачі громадянам земельних ділянок для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів, для сінокосіння і випасання худоби, для городництва;

надання земельних ділянок особам взамін тих, що були викуплені (примусово відчужені) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності за рішенням органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції;

надання земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності для забезпечення таких потреб;

надання земельної ділянки взамін викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності та повернення такої земельної ділянки колишньому власнику або його спадкоємцю (правонаступнику) у разі, якщо така потреба відпала;

поновлення договорів оренди землі;

надання земельних ділянок в інших випадках, визначених законом.

1.2. Організація підготовки земельних торгів у формі аукціону (надалі земельні торги або аукціон) здійснюється поетапно:

– формування та затвердження переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги, публікація його в засобах масової інформації проводиться відповідно до Порядку;

– розробка технічної документації із землеустрою, підготовка технічного паспорта земельної ділянки та прийняття відповідного рішення про проведення земельних торгів (аукціону);

– публікація в засобах масової інформації (місцевих друкованих) інформаційного повідомлення про проведення аукціону щодо передачі земельних ділянок в оренду, а також розміщення на таких земельних ділянках рекламних щитів з інформацією про виставлення земельних ділянок на земельні торги з зазначенням варіантів можливого цільового використання;

– підготовка та проведення земельних торгів (аукціону), оформлення правовстановлюючих документів на землю.

1.3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

аукціон - форма проведення земельних торгів, за якою об'єкт торгів передається в оренду або набувається право оренди учасником, що запропонував за нього найвищу ціну (відсоток орендної плати від нормативної грошової оцінки), яка фіксується у ході проведення торгів ліцитатором;

виконавець - юридична особа, що має ліцензію на проведення земельних торгів;

крок аукціону - мінімальна надбавка, на яку в ході аукціону здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота;

ліцитатор - фізична особа із спеціальною підготовкою, яка безпосередньо проводить аукціон;

лот - земельна ділянка із якісними та кількісними характеристиками, що виставляється для продажу права на її оренду та передачу земель в оренду за результатами аукціону;

організатор - районна державна адміністрація, яка здійснює підготовку лота до аукціону;

переможець - особа з числа учасників, яка у ході аукціону запропонувала за лот найвищу ціну;

стартова ціна – вартість права оренди або розмір орендної плати, з яких розпочинається продаж лота на аукціоні;

учасник - особа, яка відповідає встановленим законодавством вимогам, подала відповідні документи та зареєстрована виконавцем відповідно до цього Порядку.

1.4. Організатор земельних торгів має право відмовитись від їх проведення не пізніше як за 10 днів до їх проведення з обов'язковою публікацією інформації про скасування земельних торгів із зазначенням причини скасування.

1.5. Проведення земельних торгів здійснює юридична особа, яка має відповідний дозвіл на проведення земельних торгів, на підставі договору.

Договір повинен містити:

– строки проведення земельних торгів;

– стартову ставку орендної плати та порядок її збільшення;

– розмір і порядок виплати винагороди, що сплачується юридичній особі, яка проводить земельні торги;

– взаємні зобов'язання, умови розірвання договору та майнову відповідальність сторін;

– інші умови за узгодженістю сторін договору.

1.6. З метою оперативного вирішення питань, які виникають під час підготовки і проведення земельних торгів, розпорядженням селищного голови може створюватися комісія, яка здійснює контроль за підготовкою і проведенням земельних торгів.

2. Формування переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги

2.1. Районна державна адміністрація створює комісію з питань вибору земельних ділянок, до складу якої включають представників органів земельних ресурсів, природоохоронного органу, санітарно-епідеміологічної служби, органів архітектури та охорони культурної спадщини, представників сільських, селищної та міської рад, на території яких проводиться вибір земельних ділянок.

2.2. Очолює комісію заступник голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

2.3. Робота комісії по обстеженню земель та вибору земельних ділянок в двохтижневий термін оформлюється актом (з підписами та печатками учасників комісії), який передається на розгляд та затвердження голові районної державної адміністрації.

До акту додається:

– перелік відібраних ділянок із зазначенням місця їх розташування;

– плани території сільської, міської ради з нанесенням місця розташування визначених для передачі в оренду земельних ділянок.

2.4. Воронізька селищна рада в місячний термін розглядає подані комісією матеріали та приймає рішення по їх затвердженню.

2.5. Перелік земельних ділянок доводиться до відома населення через засоби масової інформації. Для залучення більшої кількості потенційних учасників аукціону інформація може публікуватися на офіційному веб-сайті Воронізької селищної ради Шосткинського району в мережі Інтернет.

3. Підготовка земельних торгів

3.1. За результатами роботи комісії щодо визначення переліку земельних ділянок Воронізька селищна рада забезпечує підготовку земельних торгів, в ході якої замовляє землевпорядній організації виконання робіт з:

– розробки технічної документації із землеустрою щодо визначення меж земельних ділянок в натурі та закріплення їх межовими знаками;

– виготовлення технічного паспорту земельної ділянки.

Роботи, пов'язані з розробкою проекту відведення земельної ділянки та іншої документації з підготовки земельної ділянки до аукціону, виконуються за рахунок коштів Організатора або можуть залучатись кошти учасників аукціону у вигляді авансового внеску на договірних засадах.

3.2. Технічний паспорт земельної ділянки повинен містити відомості про:

- розміри земельної ділянки;

- місце розташування (адресу);

- форму власності (державна чи комунальна);

- грошову оцінку земельної ділянки або прав на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису) і стартову ціну лота;

- природний і господарський стан земельної ділянки;

- цільове призначення земельної ділянки;

- містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;

- інвентаризаційний опис будівель і споруд (для забудованої земельної ділянки).

3.3. Земельні торги проводяться не раніше ніж через тридцять днів з моменту опублікування у пресі офіційної інформації про виставлення на земельні торги земельних ділянок, а також розміщення на таких земельних ділянках рекламних щитів з офіційною інформацією про виставлення на земельні торги земельних ділянок.

3.4.Офіційна інформація про виставлення земельних ділянок на земельні торги повинна включати відомості про:

- місце розташування земельної ділянки;

- розмір земельної ділянки;

- цільове призначення;

- стартову ціну (умови конкурсу);

- місце і час проведення торгів;

- назву, адресу установи, прізвище та посаду, номер телефону особи, у якої можна ознайомитися з технічним паспортом земельної ділянки.

3.5. З моменту опублікування повідомлення організатор земельних торгів надає особам, які бажають взяти участь в аукціоні, безплатні консультації з питань проведення земельних торгів.

3.6. Організатор аукціону забезпечує рівні умови участі всіх заявників в земельних торгах та дотримання конфіденційності інформації, що міститься в заяві (клопотанні).

3.7. Стартова вартість лоту визначається за експертною грошовою оцінкою або у відсотковому розмірі річної орендної плати від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3.8. Кошти від продажу права оренди земельної ділянки до розмежування земель державної і комунальної власності зараховуються згідно з чинним законодавством.

3.9. В аукціоні можуть брати участь особи, які відповідно до Земельного кодексу України мають право на набуття права на оренду земельних ділянок, а також сплатили реєстраційний та гарантійний внески. Розмір реєстраційного та гарантійного внесків визначається організатором .

4. Порядок подання заяв на участь в земельних торгах

4.1. Для участі в аукціоні фізична особа (або її представник, повноваження якого оформлені належним чином) чи уповноважена особа заявника – юридичної особи подає заяву (клопотання) українською мовою, без будь-яких яких виправлень.

4.2. Заява (клопотання) подається на ім'я селищного голови.

4.3. Клопотання юридичної особи засвідчується підписом керівника та печаткою юридичної особи.

4.4. При поданні заяви організатор земельних торгів присвоює заяві (клопотанню) спеціальний номер, який містить інформацію про дату, коли було подано заяву (клопотання), номер аукціону, на який вона подається, а також порядковий номер в книзі реєстрації заяв (клопотань).

4.5. В заяві заявника - фізичної особи вказується:

– прізвище, ім'я, по батькові, реквізити документа, що посвідчує особу заявника, адреса заявника;

– назва, місцезнаходження, розмір та цільове призначення земельної ділянки, яку бажає придбати або взяти в оренду заявник;

– довідку банку про реквізити поточних рахунків, при наявності таких;

– згода заявника виконувати умови участі в аукціоні, з якими він повинен ознайомитись;

– інформація про представника заявника, у випадку якщо заяву подає представник.

При поданні заяви фізична особа пред'являє паспорт або документ, що його замінює, за вимогою організатора - свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця.

4.6. У клопотанні юридичної особи вказується:

– повна назва, місцезнаходження та реквізити заявника;

– назва, місцезнаходження, розмір та цільове використання земельної ділянки, яку хоче взяти в оренду заявник;

– згода заявника виконувати умови аукціону, з якими він повинен ознайомитись.

Разом з клопотанням юридична особа подає такі документи:

– нотаріально завірені копії установчих документів;

– копію свідоцтва про державну реєстрації юридичної особи;

– копію довідки про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організації України;

– документ, що посвідчує право уповноваженої особи на участь в аукціоні;

– довідку банку про реквізити поточних рахунків.

При поданні заяви уповноважена особа заявника - юридичної особи пред'являє паспорт.

4.7. Якщо під час перевірок поданих документів не виявлено помилок та порушень, то працівник організатора земельних торгів:

– у присутності заявника (його представника або уповноваженої особи) реєструє заяву в книзі реєстрації заяв окремо по кожній ділянці. В книгу реєстрації заяв заноситься порядковий номер заяви, дата, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або уповноваженого юридичної особи, назва юридичної особи;

– засвідчує заяву (клопотання) підписом та відповідним штампом організатора земельних торгів;

– залишає в себе оформлену заяву і всі документи, представлені заявником.

– на вимогу заявника видає довідку про отримання документів із зазначення їх переліку.

4.8. Особи, при наявності належно оформлених повноважень, в день подання заяви (клопотання) підписують Угоду про умови участі в аукціоні з передачі земельної ділянки в оренду (надалі Угода), яка передбачає, в тому числі, внесення застави (гарантійний внесок) у розмірі 10 відсотків початкової ставки вартості за експертною оцінкою права оренди земельної ділянки або орендної плати, умови повернення застави, можливість накладання штрафів на учасника у випадках зазначених у цьому Порядку.

4.9. Заява не приймається у випадках:

– виявлення помилок або виправлень у заяві (клопотанні);

– відсутності на момент подання заяви (клопотання) документів, передбачених цим Порядком;

– подання заяви (клопотання) неналежною особою.

Заява повертається заявнику разом з доданими до неї документами в разі не виконання Угоди в частині внесення застави в строк, передбачений Угодою.

Прийом заяв (клопотань) для участі в аукціоні завершується за три робочі дні до дати проведення земельних торгів.

Після реєстрації заяви (клопотання) заявник набуває статусу учасника земельних торгів.

Зареєстрована заява (клопотання) та укладена і належним чином оформлена Угода є підставою для участі в аукціоні.

5. Порядок та умови проведення аукціону

5.1. Земельні торги проводяться лише за наявності не менше двох учасників на кожний лот. За наявності лише одного учасника лот з торгів знімається і переноситься на наступний аукціон.

5.2. Для участі в торгах учасники одержують квитки учасників торгів, які повинні містити такі відомості:

– номер, під яким особа бере участь в торгах;

– реквізити учасника торгів;

– адреси земельних ділянок, які пропонуються для передачі в оренду шляхом проведення аукціону.

5.3. Земельний аукціон проводить юридична особа (виконавець), що отримала відповідний дозвіл на провадження аукціонної діяльності та уклала з організатором аукціону відповідний договір.

5.4. В день проведення аукціону проводиться реєстрація учасників аукціону. Реєстрація починається за одну годину та закінчується за 15 хвилин до початку аукціону. Незареєстровані особи на торги не допускаються.

5.5. Аукціон починається з оголошення ліцитатором правил проведення торгів та можливих штрафних санкцій, що застосовуються до учасників.

5.6. По кожному винесеному на торги лоту ліцитатор оголошує назву, коротку характеристику та початкову ціну об'єкта аукціону, яка не повинна перевищувати ставку орендної плати.

5.7. Якщо в ході аукціону протягом трьох хвилин після оголошення стартової ціни учасники не виявили бажання придбати лот, ліцитатор знімає об'єкт з торгів.

5.8. Учасникам, які не виявили згоди взяти в оренду земельну ділянку за стартову ставку, сума завдатку не повертається.

5.9. Кожен з учасників має право сповіщати про готовність купити лот двома рівноцінними способами, тобто підняти табличку з аукціонним номером, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції без голосу), або без додаткових оголошень підняти табличку і одночасно оголосити свою пропозицію стосовно ціни, яка мусить бути більшою, ніж ціна, названа ліцитатором, мінімум на один крок аукціону, але обов'язково кратною кроку (пропозиція ціни з голосу).

5.10. Торги починаються з оголошення ліцитатором початкової ціни лота з одночасним ударом аукціонного молотка (гонга) і, якщо хоча б один з покупців сповіщає одним з можливих способів про готовність придбати лот, ліцитатор, на розмір збільшує початкову ціну або ціну, запропоновану учасником торгів, на розмір кроку торгів, з подальшим послідовним збільшенням ціни.

5.11. Якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників торгів, більша за ціну, оголошену ліцитатором, то ліцитатор називає номер цього покупця і запропоновану цим покупцем ціну. Потім ліцитатор оголошує ціну, що дорівнює запропонованій покупцем, збільшений на крок торгів.

5.12. Якщо ціна, запропонована з голосу, одним із учасників торгів, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна відповідному кроку, то ліцитатор трактує цю пропозицію як згоду учасника збільшити ціну на відповідну кількість кроків аукціону, називає номер цього учасника і запропоновану ним ціну, кратну кроку торгів.

5.13. Якщо учасник підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім учасником, то ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього учасника, вважаючи піднесення таблички учасником, що запропонував меншу ціну, як згоду прийняти ціну, які назвав ліцитатор або попередній учасник. Потім ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на відповідний крок аукціону.

5.14. Мовчання учасника, що першим підніс табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника, що першим підніс табличку і оголошує наступну ціпу у відповідності з кроком аукціону.

5.15. Якщо виникає ситуація, коли після запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька покупців підіймають свої таблички з номерами (без голосу), то ліцитатор називає ціну, збільшену на крок торгів, не оголошуючи номерів учасників доти, поки будь-який з учасників не оголосить свою ціну, або ліцитатор не визначить, який з учасників підняв табличку першим при черговому збільшенні оголошеної ліцитатором ціни.

5.16. Якщо при послідовному збільшенні ціни ліцитатором одночасно декілька учасників залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь – який момент, на свій розсуд, може запропонувати учасникам оголосити свої ціни і після першого оголошення одним з учасників своєї пропозиції назвати номер учасника, що оголосив цю пропозицію, а також ціну, запропоновану цим покупцем, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на відповідний крок торгів.

5.17. Торги по лоту закінчуються з ударом молотка (гонгу) і проголошенням ліцитатором слова "продано", коли ліцитатором після триразового, з інтервалом в одну хвилину, оголошення чергової ціни не буде запропоновано вищу ціну. Переможцем торгів визнається покупець, аукціонний номер якого ліцитатор назвав останнім, і який запропонував найвищу ціну за лот.

5.18. Після закінчення торгів по лоту ліцитатор оголошує про продаж лота, називає адресу земельної ділянки, ціну продажу, аукціонний номер переможця торгів і викликає переможця для підписання протоколу, який ведеться під час аукціону. До протоколу заноситься назва лоту, початкова ціна, пропозиції учасників аукціону та результат торгів (остаточна ціна продажу, реквізити переможця). Протокол підписується уповноваженим представником організатора аукціону. Протокол складається у 3-х примірниках: один - для переможця, другий - для селищної ради, третій - юридичній особі, яка проводить аукціон.

5.19. Учасник торгів, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні. Сума застави йому не повертається. За рішенням ліцитатора торги по цьому, об'єкту можуть бути поновлені в день проведення аукціону.

5.20. Не пізніше десяти робочих днів після підписання протоколу, організатор і учасник – переможець аукціону укладають Договір оренди земельної ділянки.

5.21. Переможцю аукціону сума завдатку зараховується при подальших розрахунках.

5.22. Сума завдатку повертається всім учасникам аукціону протягом 10 банківських днів після закінчення аукціону, крім переможця, осіб, на яких накладено штраф у розмірі завдатку, та осіб, які не виявили бажання придбати об'єкти аукціону при оголошенні початкової ціни. Особи, на яких накладено штраф у розмірі частини завдатку одержують суму застави з відрахованою сумою штрафу.

5.23. При поверненні коштів заявникам кошти перераховуються на поточний рахунок заявника, вказаного в заяві, або виплачуються фізичній особі банківською установою.

5.24. Витяг з протоколу аукціону та угода про умови участі в аукціоні є підставою для внесення протягом 7 робочих днів коштів на відповідні бюджетні рахунки. Вартість придбаного права оренди земельної ділянки оплачується учасником в порядку, передбаченому Договором. У випадку невнесення коштів результати аукціону по конкретному лоту анулюються, витяг з протоколу визнається таким, що втратив чинність, а сума застави не повертається особі, яка стала переможцем торгів.

5.25. На аукціоні можуть бути присутні й інші особи, які не беруть участі в торгах по виставлених лотах за письмовим погодженням з організатором аукціону.

5.26. Після закінчення торгів по кожному лоту ліцитатор має право оголосити перерву на 15 хвилин.

5.27. Всі дискусії та суперечки з ведення аукціону ліцитатор розв'язує безпосередньо в процесі аукціонних торгів.

5.28. Під час проведення аукціонних торгів (від моменту їх початку до завершення) по кожному окремому лоту не допускається:

– ведення розмов учасниками торгів та запрошеними особами;

– втручання будь - яким способом в торги особам, які не заявлені в торгах по конкретному лоту;

– переміщення по залу торгів без дозволу ліцитатора;

– ведення прямої телевізійної трансляції, аудіо- чи відеозапис, фотографування процесу торгів;

– втрата квитка учасником аукціону до закінчення терміну реєстрації;

– неповернення квитка учасником аукціону;

– відмова підписати протокол;

– відмова здійснити платежі згідно з протоколом аукціону;

– здійснення інших дій, що порушують порядок торгів.

5.29. Ліцитатор для усунення порушень та поновлення порядку має право:

– усно попередити учасника торгів чи запрошену особу про усунення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушень;

– вимагати від учасника торгів чи запрошеної особи покинути зал торгів за неодноразове порушення порядку торгів;

– не допускати торги по конкретному лоту за порушення, несумісні з подальшим веденням торгів по лоту.

– накласти на учасника аукціону штраф у розмірі не менше двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, але не більше розміру завдатку по конкретному лоту, за неодноразове порушення порядку в залі при проведенні аукціонів;

– накласти на учасника торгів штраф у розмірі застави по конкретному лоту за відсутності згоди придбати об'єкт аукціону при оголошенні початкової ціни, відмову підписати протокол аукціону, відмову сплатити кошти згідно з протоколом, неповернення квитка учасника.

Санкції можуть застосовуватись окремо або в сукупності.

6. Визнання земельних аукціонів такими, що не відбулися

Земельні аукціони можуть бути визнані такими, що не відбулися, у разі:

– відсутності учасників, або ж наявності лише одного зареєстрованого учасника аукціону по виставленому лоту;

– якщо жоден із учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки по лоту;

– несплата в установлений термін переможцем торгів належної суми вартості права оренди земельної ділянки;

Рішення про визнання земельного аукціону таким, що не відбувся, приймає організатор аукціону на підставі висновку аукціонної комісії.

7. Вступ у право користування та порядок розрахунків за взяту в оренду на аукціоні земельну ділянку

7.1. Переможець набуває право оренди на земельну ділянку за результатами проведеного аукціону з моменту державної реєстрації договору оренди земельної ділянки.

7.2. Порядок проведення розрахунків за придбане на аукціоні право оренди земельної ділянки визначається відповідним Договором.

8. Прикінцеві положення

8.1. Порядок розподілу та використання коштів від проведених торгів визначається згідно чинного законодавства.

8.2. Порядок передачі земельних ділянок в оренду шляхом проведення земельних торгів у формі аукціону діє з моменту його затвердження до законодавчого врегулювання цього питання.


* Якщо Ви помітили помилку, виділіть її в тексті та натисніть [Ctrl] + [Enter].
Система Orphus

 


Designed by Dmitry Krolevetsky