Меню


Розсилка новин

Головна Нормативні документи Рішення селищної ради 2013 Сесія №33. Про встановлення та затвердження податків і зборів на 2014 рік
Сесія №33. Про встановлення та затвердження податків і зборів на 2014 рік

gerbm

УКРАЇНА

ВОРОНІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 01 липня 2013 року
Про встановлення та затвердження
податків і зборів на 2014 рік

 

Керуючись, статтями 10, 12, 265, 266, 267, 275, 276 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755- VІ (в редакції від 01.07.2011р.), статті 25, пунктів 24, 29 частини 1 статті 26, статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» N 280/97-ВР від 21.05.1997 року (в редакції від 12.03.2011 р.),

ВОРОНІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Встановити збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності для юридичних і фізичних осіб відповідно статті 267 Податкового кодексу України:

1.1. встановити ставку збору за провадження торговельної діяльності в розмірі 0,065 мінімальної заробітної плати встановленої станом на 01.01.2014 року в розрахунку на один календарний місяць;

1.2. встановити ставку збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах в розмірі 0,25 мінімальної заробітної плати встановленої станом на 01.01.2014 року на один календарний місяць;

1.3. встановити ставку збору за провадження торговельної діяльності в ресторанах,барах,кафе в розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати встановленої станом на 01.01.2014 року в розрахунку на один календарний місяць;

1.4. встановити ставку збору за здійснення діяльності з надання платних побутових послуг в розмірі 0,085 мінімальної заробітної плати встановленої станом на 01.01.2014 року в розрахунку на один календарний місяць;

1.5.ставки збору, визначені відповідно до ст. 267 Податкового кодексу України, округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

2. Встановити з 01.01.2014 року податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 1 кв.м. житлової площі об'єкта житлової нерухомості:

- для квартир,житлова площа яких не перевищує 240 кв.метрів, та житлових будинків,житлова площа яких не перевищує 500 кв.метрів,ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати,встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

- для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв.метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв.м., ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

2.1. Пільги із сплати податку.

База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи-платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 120 кв.м.;

б) для житлового будинку – 250 кв.м.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа-платник податку зареєстрована в установленому законом порядку або за вибором такого платника до  будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

2.2. Не є об'єктом оподаткування:

- об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

- об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом;

- будівлі дитячих будинків сімейного типу;

- садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;

- об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;

- гуртожитки.

2.3. Строки сплати податку.

Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

- фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

- юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

3. Встановити на 2014 рік ставки єдиного податку на території Воронізької селищної ради, згідно додатку 1 (додається).

3.1. Затвердити Положення про єдиний податок, згідно додатку 2 (додається).

4. Затвердити Положення про місцеві податки і збори (додатки 3,4).

5. Ставки податків і зборів довести до відома юридичних та фізичних осіб та до Шосткинської ОДПІ.

6. Виконавчому апарату селищної ради забезпечити оприлюднення даного рішення через дошки оголошень та офіційний сайт селищної ради.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, планування та фінансів, банківської діяльності, ринкових реформ і управління комунальною власністю. /Голова комісії Однолєток Г.М./

Селищний голова                                                      В.Ю.Ястребов

 


Designed by Dmitry Krolevetsky